HAKKIMIZDA

Günümüz dünyasında değişimin bir seçenek değil bir zorunluluk olduğunun bilincinde olan, istihdam edilebilirlik ve sürdürülebilir büyüme için yeni düşüncelere ve becerilere yatırım yapmanın gerekliliğini kavramış insan kaynağının; bilgi, beceri ve yetkinliklerinin günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve sürekli güncel tutulmasının sağlanmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda başta içinde yer aldığımız bölgeden başlayarak, Üniversitemizin sahip olduğu uzmanlığı ve birikimi halkımızla, her düzeyden iş dünyası çalışanıyla, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle buluşturmak öncelikli hedefimizdir.

Yaşam hepimizin kaçınılmaz bir şekilde içinde yer aldığı bir süreçtir. Bu süreci en verimli şekilde değerlendirmek ve anlamlı hale getirmek, öğrenmeyi yaşamın tamamına yaymakla mümkündür.

Bilip de yapmamak aslında bilmemektir. Öğrenip de yapmamak öğrenmemektir. Bilgi ve düşünceyi içselleştirmek, ancak yaparak ve uygulayarak olur.

Bu düşüncenin şekillendirdiği eğitimlerimiz;

  • Etkili ve doğru yapılan ihtiyaç analizlerine dayanan,
  • Bilgi, beceri ve davranışsal hedeflerin, kurumsal hedeflerle örtüşecek şekilde belirlendiği,
  • Eğitim yerinden iş yerine ve günlük hayata kolaylıkla transfer edilebilen.
  • Hedef kitleye, doğru yer, doğru zaman ve yöntemlerle ulaşan,
  • Etkinliği ölçülen,
  • Geri bildirimlerle sürekli geliştirilen ve yenilenen eğitimlerdir.