Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Sunumu Eğitimi

 

Programın Adı

:

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE SUNUMU EĞİTİMİ

     

Faaliyet Raporu

:

Yönetim Kurulu tarafından Kanuna göre düzenlenen, şirket faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle

finansal durumunun doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin

gelişmesinin ve karşılaşılması muhtemel risklerin belirtildiği rapordur.

     

Rapor Hazırlamak Zorunda Olan Şirketler

:

TTK Mevzuatı Gereği-Anonim Şirketleri
TTK Mevzuatı Gereği-Limited Şirketleri
TTK Mevzuatı Gereği-Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketleri
SPK Kanununa Tabi Şirketler
Bankacılık Mevzuatına Tabi Şirketler
Sigortacılık Mevzuatına Tabi Şirketler

     

Programın Amacı

:

Mevzuat gereği hazırlanması gereken Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları'nın hazırlanması

ve sunumu hakkında bilgi sahibi olmak

     

Kimler Katılabilir

:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Müdürleri, Şirket Üst Yöneticileri, Mali Müşavirler,

 Avukatlar, Mali İşler Yöneticileri ve Çalışanları, Bağımsız Denetçiler

     

Eğitim Günleri

:

11 Şubat 2017 - Cumartesi

     

Eğitim Günleri

:

1 Gün

     

Kayıt ve Bilgi İçin

:

İletişim : 0212 373 59 00 / 7007

   

e-mail : sem@kemerburgaz.edu.tr

Eğitim Ücreti   : 350 TL(KDV Dahil)   

 

Programın İçeriği

:

YÖNETİM KURULU YLLIK FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE SUNUMU

     
   

I- FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

     
   

II- YÖNETİM KURULU YLLIK FAALİYET RAPORLARININ HUKUKİ DURUMU

     
   

III- FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI, SUNUMU VE UYGULAMASI

     
   

1) ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

     
   

2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

HAKKINDA BİLGİLER

     
   

3) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER

     
   

4) FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLER

     
   

5) FİNANSAL DURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

     
   

6) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

     
   

7) DİĞER HUSUSLAR

     
   

IV- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

     
   

V- YÖNETİM KURULU ONAYI

 

BANKA ADI:

 

DENİZBANK-İSTANBUL KURUMSAL ŞUBE

IBAN NO:

 

TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05

AÇIKLAMA:

 

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE SUNUMU EĞİTİMİ