Hazırlık Aşamasındaki Eğitimlerimiz

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİCİLERİN VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

A.Ş'LERDE BORCA BATIKLIK, SERMAYENİN TAMAMLANMASI VE İFLASIN ERTELENMESİ

A.Ş'LERDE TEKNİK İFLAS VE ORTAKLAR İLE YÖNETİM KURULU'NUN SORUMLULUKLARI

İŞE İADE DAVALARI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

REKABET HUKUKU: İNCELEME VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİ SONA ERDİRME UYGULAMALARI

YENİ TİCARET KANUNU UYGULAMALARI