Hazar Enerji Okulu/ Enerji Stratejileri

HAZAR ENERJİ OKULU / ENERJİ STRATEJİLERİ

 

EĞİTİMİN TANIMI: 

Günümüzde enerjiye ilişkin dinamikler, siyaset, dış politika, ekonomi ve iş dünyasının iç içe geçtiği çok boyutlu ve aktörlü bir süreçte belirlenmektedir. Bu çerçevede, HASEN tarafından düzenlenen Hazar Enerji Okulu, lisans öğrencilerini aynı platformda buluşturmayı ve katılımcıların enerji konusuna ilişkin bilgi birikimlerini arttırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Program, enerjinin her boyutunu ele alarak, enerji güvenliği, enerji hukuku, enerji ekonomisi ve enerji jeopolitiğine ilişkin konularda katılımcılarına en yüksek katkıyı sunmayı amaçlamaktadır.

ARAŞTIRMA SORUNSALI:

1) Hazar Bölgesi enerji kaynaklarının değişen küresel enerji haritasındaki yeri ve önemi nedir?  

2) Günümüzde Geniş Hazar bölgesindeki enerji denklemini belirleyici temel eko-politik dinamikler nelerdir, bu alandaki başlıca aktörler kimlerdir?                                                                                                        

3) Geniş Hazar Bölgesinde işbirliği küresel enerji güvenliği için ne gibi fırsatlar sunmaktadır?                                

4) Geniş Hazar Bölgesinde işbirliği yolunda başlıca engeller nelerdir?

5) Enerji arz ve altyapı güvenliği alanında hızla değişen ve gelişen teknolojiye paralel olarak karşılaşılan başlıca sorunlar nelerdir?

6) Enerji arz ve altyapı güvenliğinde öne çıkan sorunlar perspektifinde geliştirilen çözüm önerileri nelerdir?

7) Dünya’nın en önemli enerji üreticileri ve tüketicilerinin arasında doğal bir köprü olarak Türkiye’nin bir enerji merkezi olma yolunda attığı adımlar nelerdir?

8) Türkiye’nin bir enerji merkezi olma yolunda karşılaştığı ne gibi fırsatlar ve sorunlardan bahsedilebilir?

 

 

 

  

 

AMAÇ:

Hazar Enerji Okulu, Türkiye ve Geniş Hazar bölgesinde enerji ile ilgili çalışmaları destekleyerek, enerji sektörü, enerji güvenliği ve enerji piyasalarına ilişkin kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Geniş Hazar Bölgesinde, enerjiye yönelik ilgiyi arttırmayı hedefleyen program, bu alanda çalışan kişi sayısının arttırılmasını ve bu alandaki akademik çalışmaların da geliştirilmesini cesaretlendirmektedir. Son olarak, enerjiyi her yönüyle ele alan Hazar Enerji Okulu katılımcılar için kritik ve analitik bir düşünme metodu sunmaktadır.

Konuşmacı ve Katılımcılar:

 Konuşmacılar / Partnerler

Enerji alanının çok aktörlü yapısına paralel olarak program sektörün tüm paydaşlarına hitap etmelidir.

Bu çerçevede, Türkiye’de enerji jeopolitiği, ekonomisi ve hukuku alanında çalışan önde gelen akademisyenler,

sektörünün dinamiklerine hâkim olan özel sektör katılımcıları ve zincirin son halkası olan bürokrasiden özellikle

enerji bakanlığından ve enerji alanındaki EPDK gibi bağımsız idari yapılardan konuşmacılar beklenmektedir.

B. Katılımcılar Program, son gelişmeleri takip etmek ve alanda bilgi sahibi olmak isteyen akademisyen,

enerji sektörü çalışanlarına ve yöneticileri hitap etmektedir.


 

Konuşmacı ve Katılımcılar:

  Uygulama ve Yönetim Planı

Hazar Enerji Okulu, enerji ve akademi dünyasından profesyonelleri aynı aynı platformda buluşturan

başlıca eğitim programlarından olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede kurulacak network yardımıyla 

gelecekte daha farklı etkinlikler planlanacaktır.


Eğitim Tarihleri : 20 Eylül 2016
Eğitim Günleri : Cumartesi - Pazar
Eğitim Saatleri : 10.00 - 16.00
Eğitim Süresi :

24 Saat

Program Ücreti : 800 TL + %8 KDV = 864 TL 
Eğitimin yapılacağı yer : İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi
Adres : Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul
Bilgi ve kayıt için : 0212 373 59 00/7007 sem@kemerburgaz.edu.tr 
     
AÇIKLAMA : HAZAR ENERJİ OKULU / ENERJİ STRATEJİLERİ

*Kayıt işleminizin tamamlanması için yatırılan ücretin dekontunu lütfen sem@kemerburgaz.edu.tr mail adresine gönderiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.