Göç Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Göç Hukuku

AMAÇ: 

 

Bu program, seyahat özgürlüğü, iltica ve göçmenliğe ilişkin uluslararası ve ulusal hukuk düzenlemeleri ile standart ve prensiplerini ele almaktadır. Temel evrensel (ve bölgesel) insan hakları belgelerini, ilgili mahkeme kararları ışığında  incelemekte, Türk göç mevzuatı ve mahkeme kararları ışığında karşılaştırmalı bir yaklaşımla anlatmaktır.

Bilindiği üzere uluslararası göç hukuku düzenlemeleri; iltica hukuku başta olmak üzere, insan hakları hukuku, insancıl hukuk, iş hukuku, ticaret hukuku, deniz ve hava hukuku, ceza hukuku, vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, diplomatik ilişkilere dair kurallar gibi hukukun birbirinden farklı dallarına dağılmıştır. Program, bu dağınık yapıyı altı temel insan hakkı altında ele alarak, uluslararası hukukun hayata geçmesini teşvik etmektedir.

Bu şekilde programın amacı; uluslararası dolaşım, göç ve iltica mevzuatının daha iyi anlaşılmasını sağlamak, “Türkiye-AB Vize Serbestisi Yol Haritası” kapsamında hızla kabul edilen uluslararası mevzuatı uygulamacılara açıklamak, Türk hukukunu uluslararası hukukla beslemek ve gelişimine katkı sağlamaktır.  Katılımcıların, uluslararası ve ulusal göç hukuku uzmanlık bilgisi edinmesi, birbirinden farklı pek çok meseleyi barındıran bu alanın gelişimine katkıda bulunacak analitik becerileri geliştirmeleri hedeflenmiştir. 

 

KAPSAM

 

 Program aşağıda aktarılan üç ana başlık altında düzenlenmiştir; 

(1)   Uluslararası Hukukta Göç (BM ve Avrupa Konseyi düzenlemeleri)

Bu başlık uluslararası hukuka ve kavramlarına kısa bir girişle açılmaktadır. Ardından ilgili Birleşmiş Milletler (BM) düzenlemeleri ve mekanizmaları anlatılmaktadır. Son olarak Avrupa Konseyi çerçevesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve diğer ilgili Sözleşme standartları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları incelenmektedir. Bu şekilde uygulamacılara, Konsey’in hukuken bağlayıcı düzenlemeleri ve standartları verilmektedir. Ek olarak, bu düzenlemelerin, BM düzenlemeleriyle bağlantıları gösterilmektedir. 

 

 

 

 


 

(2)   Avrupa Birliği (AB) Hukuku’nda Serbest Dolaşım, İltica ve Göç

Bu başlık, AB Hukuku’nun temel kurum ve kurallarını açıklayan kısa bir girişle başlamaktadır. AB İç Pazar’ında serbest dolaşım, AB vatandaşları ve AB vatandaşı olmayanlar için ne anlama geldiği hukuk düzenlemeleri üzerinden incelenmektedir. Üçüncü olarak, Türkiye’den de uygulaması beklenen, AB Ortak İltica hukuk ve standartları, ikincil hukuk düzenlemeleri ve AİHM’nin ilgili kararlarıyla açıklanmaktadır. Son olarak bu politikaları tamamlayan, sınır denetim ve vize düzenlemeleri, yabancı kabul koşul ve standartları, ilgili güvenlik mekanizmaları ve çıkarılma koşulları yine AİHM kararları ışığında ele alınmaktadır.

 

(3)   Türk Hukuku düzenlemeleri

Bu başlık 2014 yılında yürürlüğe giren, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına  İlişkin Yönetmelik,  Geçici Koruma Yönetmeliği, Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeliği detaylı bir şekilde ele almaktadır. İlgili Anayasa Mahkemesi ve İdare Mahkemesi kararları incelenmektedir. Genel usullerle giriş yapılan başlık, yabancıların Türkiye’ye giriş, kalış ve çıkışında tabi olacakları kural ve usulleri ele almakta, genel anlamda hak ve yükümlülüklerini incelemektedir. Ardından Türkiye’de tanınan koruma statü ve usullerini uluslararası hukukla karşılaştırmalı bir incelemeyle masaya yatırmaktadır. 

 

METOD :

48 saatlik bir çalışma programı. Her bölüm için 16 saat ayrılmıştır. 

HEDEF KİTLE :

Hukuk mesleğini icra eden; avukat, hakim ve savcılar. Göç ve iltica alanında STK’larda çalışan uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler. Göç hukuku alanında daha önce çalışmış olma şartı yoktur. 

 

KATILIM BELGESİ :

48 saatlik bu programa katılan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçecek katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.  %70 devam zorunluluğu vardır.    


 


Eğitim Tarihleri : 15 Ekim 2016
Eğitim Günleri :

 

Eğitim Saatleri :

 

Eğitim Süresi :

 48 Saat

Program Ücreti :

 1.500 TL  (İstanbul Barosu Avukatlarına % 50 indirimli : 750 TL)

Eğitimin yapılacağı yer :

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi

Adres :

Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul

Bilgi ve kayıt için :

0212 373 59 00/7007 sem@kemerburgaz.edu.tr (Lütfen telefon numarasından Gülcan Hanım'a ön kayıt yaptırın.)

AÇIKLAMA :

Göç Hukuku – Ad Soyadı

*Kayıt işleminizin tamamlanması için yatırılan ücretin dekontunu lütfen sem@kemerburgaz.edu.tr 

mail adresine gönderiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.